Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις

Κύρια αποστολή μας είναι η διαχείριση, η ανάδειξη και η προστασία του έργου των σύγχρονων καλλιτεχνών και χειροτεχνών, και ιδίως εκείνων που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.


Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό πολιτιστικών δράσεων όπου οι καλλιτέχνες μας θα μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό και να έρθουν σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες.


Οργανώνουμε εργαστήρια και σεμινάρια εισάγοντας τους ωφελούμενούς μας σε μια αξιόλογη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό τη συνεχή εξέλιξή τους.


Ερευνούμε τις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης των κοινωνικά ευάλωτων καλλιτεχνών της πόλης μας, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια χαρτογράφηση που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη στήριξη τους.


Επιδιώκουμε τη δημιουργία συνεργειών με στόχο να φέρουμε σε επαφή την καλλιτεχνική κοινότητα με τους ωφελούμενούς μας, συμβάλλοντας στην ένταξή τους σε αυτή.