Η Nasta OftheΒeASTs έχει γεννηθεί στην Αθήνα όπου ασχολείται αποκλειστικά με την Τέχνη της Performance. Βασικό στοιχείο της έρευνάς της είναι η εξερεύνηση της μη λεκτικής επικοινωνίας και η αναζήτηση τρόπων ανασύστασης του τώρα.
Πραγματοποιεί δράσεις μεγάλης διάρκειας, όπου δοκιμάζονται όρια σωματικά και συναισθηματικά και όσα επιτελούνται συνδιαμορφώνονται με τη συμμετοχή όσων παρευρίσκονται εκεί. Αντιλαμβάνεται την Performance Art ως ένα μέσο δημιουργίας μιας παρηγορητικά ενεργής κοινότητας που ξεπερνά τα όρια της υφιστάμενης δράσης.

Με την υποστήριξη

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

© 2019 by LES ÉCARTÉS